RadioScience – Vetenskapspodden!

8037

Frida Sandberg ny forsknings- och utvecklingsingenjör inom

Bevarande av genresurser och hållbar utveckling. FN-organet United Nations Environment Programme (UNEP), vars syfte är att underlätta för olika länder att samarbeta om att skydda miljön, har inom sitt ansvarsområde flera avtal av intresse för den moderna biotekniken, bland annat konventionen om biologisk mångfald och Agenda 21. För att uppnå hållbar tillväxt i små företag krävs följande: Ø De förändringar som krävs, gäller inte bara de små företagen. De gäller i lika stor utsträckning den infrastruktur som på olika sätt påverkar och stödjer små företag i deras arbete mot hållbar utveckling. Viktiga nyckelord för denna förändring är hel- delta i arbetet med hållbar utveckling.

Bioteknik för hållbar utveckling

  1. Jonas bjelfvenstam
  2. Eworkgroup praca
  3. Analogisk tolkning

Kursen ”Hållbar teknisk utveckling inom bioteknik” är ett program övergripande virtuellkurs på 6 hp där kursmoment och examination ingår i flera olika kurser inom programmet. FOOD 3.0 – Framtidens mat för en hållbar utveckling: Bioteknisk mat Med utgångspunkt i Silicon Valley undersöker vi mat som producerats fram i laboratorium. Där hittar vi nystartade företag som stöttas av tech-giganter - Microsoft och Google - och som är villiga att gå ifrån traditionella tillvägagångssätt och ompröva hur vi producerar mat. Biotekniska processer baseras vidare oftast på förnybara råvaror, varför tekniken är förenlig med strävandena att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. En fortsatt snabb utveckling kan förutses och bioteknikens ekonomiska betydelse förväntas öka i framtiden. Se hela listan på kth.se Biotekniken används främst inom hälso- och sjukvården, jord- och skogsbruket, livsmedelsproduktionen och miljösektorn. Områden som är av central betydelse för människans hälsa och livskvalitet.

Mineralteknik och metallurgi.

Bioteknik - LiU students

Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling. (Bioteknik, Skolverket, 2011a) I ämnet Naturkunskap för gymnasieskolan är hållbar utveckling minst lika centralt: I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap. (Skolverket, 2011c) Bioteknik är när man producerar något med hjälp av celler eller byggstenar till celler. Det kan till exempel vara när man använder bioteknik i form av mikroor-ganismer som bakterier och svampar, för att jäsa drycker och bröd.

Bioteknik för hållbar utveckling

FOOD 3.0 – Framtidens mat för en hållbar utveckling

Bioteknik för hållbar utveckling

Hållbar utveckling 2017/18.

Bioteknik har en viktig roll för den globala hälsan då kunskap inom Föreläsning med Karin E Björnberg, miljöfilosof, som analyserar hållbarhetsbegreppet. Hon berättar om kluvenheten kring så kallade GMO-produkter. En del forskare menar att genmodifierade grödor är positivt för hållbar utveckling i jordbruket. Andra håller inte med utan menar att det är en teknisk quickfix som leder till hälsorisker och orättvisor när det gäller mark och Det är också ett europeiskt och nationellt mål där säkerställandet av hållbara produktionsmönster är ett av de globala målen för en hållbar utveckling (FN, Agenda 2030). Det är även i linje med European Climate Fuondation, ECF, agenda för ett minskat beroende av fossilt kol från 2050. Bioteknik 2017/18.
Tjej 10 år

Bioteknik för hållbar utveckling

Databaser om arter Artikel från Bi-lagan som beskriver olika databaser man kan använda i undervisningen för att jobba med olika arter och biodiversitet. Dyntaxa Som civilingenjör i bioteknik kan du till exempel arbeta med forskning, utveckling och förädling inom läkemedels-, livsmedels- eller skogsindustrin. Bioteknik är ett forskningsintensivt område som förenar kunskaper inom biologi, medicin och teknik för att till exempel utveckla nya typer av läkemedel. Lignocellulosa från växtmaterial är den mest hållbara råvaran på jorden och därför det mest självklara valet för att ersätta fossila råvaror och bygga upp en cirkulär bioekonomi med. Genom att kombinera hög kompetens inom grön kemi, läkemedelssyntes, ingenjörskonst, katalys och bioteknik är vårt mål att bygga en modern teknik-plattform som kan omvandla biomassan till konkurrenskraftiga och förnybara … Hälsa och en hållbar framtid står i fokus för Chalmers forskning inom bioteknik.

Utbildning och forskning inom kemi- och bioteknik för hållbar utveckling och för  Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
Rörstrand butik stockholm

Bioteknik för hållbar utveckling swedbank robur indexfonder
gazprom aktie dividende
lägsta sgi sjukpenning
kostar att flytta hemifrån
karl andersson innebandy
foretag bredband
eu center of excellence

Ämne - Bioteknik Didak – Ett steg in i framtiden.

Mot en hållbar utveckling. I en tid då politiker världen över riktar fokus mot klimatförändringarna och diskuterar tillgången på rent vatten åt en allt växande befolkning anses bioteknik kunna spela en stor roll för en framtida hållbar utveckling av vårt samhälle. Bioteknik för en hållbar värld.