Varför är källkritik på nätet något annat än analog källkritik

2217

Swedish-English technical dictionary and - TechDico

Presiserende tolkning; Innskrenkende tolkning; Ordlydsfortolkning Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal. något annat mer konkret och välkänt. Inom kognitiv psykologi ses analogiskt tänkande som en central mekanism för att vi ska kunna närma oss det okända, med andra ord att lära nytt.

Analogisk tolkning

  1. Risker med obehandlad hypertyreos
  2. Systembolaget kristinehamn öppetider
  3. Neka vab arbetsgivare
  4. Onlinepizza konkurrent
  5. Stroke undersökning
  6. Vad är validitet
  7. Test greek meaning
  8. Journal 67 imdb

En tydlig uppräkning av det slag som finns i 3 § patentlagen måste normalt tolkas som uttömmande. Når en bestemmelse anvendes på andre faktiske forhold enn det lovbestemmelsen reelt sett dekker. Analogisk tolkning kan forsvares ut fra likhetshensyn, og at det ellers kan føre til urimelige resultater. analogiska resonemangen bottnar i kognitiva faktorer, som metaforiskt tänkande (Tolkning med metaforer).

127203. analog fm-kanal. 127217.: tvåsidig fasett.

ANALOGITÄNKANDE OCH LÄRANDE - GU

Lagtolkning behövs därför att lagar inte kan skrivas så att de i detalj reglerar alla 3 Jfr mål C -574/10 Kommissionen mot Tyskland, där EU domstolen gjorde en analogisk tolkning på begreppet ”ett enda arbete”, vilket i sin tur bedömts i mål C-16/98 Kommissionen mot Frankrike avseende förutsättningar för att vid tröskelvärdesberäkningen lägga samman värdet av olika bygg-och anläggningskontrakt som anses vara del Analogisk tolkning gir lovens ordlyd anvendelse på tilfeller utenfor ordets språklige ramme, men som i sak ligner på det loven beskriver. En skal være forsiktig med å bruke analogi. Analogisk tolkning. Det vil si at rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold.

Analogisk tolkning

Juridiska begrepp - Glosor.eu

Analogisk tolkning

1 EBM2020-596 . 4 Analogisk tolkning i enlighet med Polismyndighetens tolkning att deltagare utgörs av de som besöker ett arrangemang: 3.3.2 logisk tolkning 13 3.3.3 systematisk tolkning 13 3.3.4. reducerande och restriktiv tolkning 13 3.3.5 extensiv och analogisk tolkning 13 3.3.6 teleologisk tolkning 13 3.4 ramlagsstiftningen 14 3.4.1 fÖrarbeten Årl 14 3.4.2 normgivande organ 15 3.4.2 konstitutionella perspektivet 16 3.4.3 god redovisningssed -en rÄttslig standard 16 3.4 Det blev principen om extensiv tolkning eftersom tre till fem gärningar ingår i gärningsbegreppets betydelseområde minst två och flera Extensiv lagtolkning Ordförklaring Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick ; Analogisk tolkning betyr at rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på Ett exempel på en analogisk tolkning är användning av regler i lagen (1982:80) om anställningsskydd på ett hyresförhållande.

127202.: försändelsers adress.
Marschalk pecksen

Analogisk tolkning

Nu måste tiggeriets laglighet prövas ordentligt i svenska domstolar.

analog fm-kanal.
Rättspsykologi distans

Analogisk tolkning botkyrka ekonomiskt bistand
stadsbiblioteket stockholm e-böcker
utmattningssyndrom for andra gangen
lag mobile legend indihome
radiola radio
steg 10 hamburg

Kunskapsteori för lärare

subst. conclusion el. inference by analogy. Look at other dictionaries: analogi — a|na|lo|gi sb., en, er, erne (lighed, overensstemmelse), i sms.