Miljöpolicy - Region Jämtland Härjedalen

8375

Kommunens miljöarbete - Vallentuna kommun

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens dialog om vattenkraft och miljö under åren 2012 till 2016 identifierades möjliga vägar framåt för att avväga både energi och miljönytta. Vi välkomnar att regeringen nu har förtydligat dessa i uppdraget med att ta fram ett förslag till nationell plan, säger Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. EXAMENSARBETE INOM ENERGI OCH MILJÖ, AVANCERAD NIVÅ, 30 HP STOCKHOLM, SVERIGE 2017 Nya tunnelbanan och klimatmål En framtidsstudie om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen och dess bidrag till att uppnå klimatmål JOHAN GUSTAFSSON WILLIAM KENTTÄ KTH SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Det bekräftar bara att det nationella kunskapscentrumet är nytt. Centerpartiet har inom regeringssamarbetet varit med och bidragit till att Sverige tar ett steg framåt inom miljö- och klimatanpassningen genom att inrätta någonting som inte var aktuellt under tidigare vänsterregering.

Nationella miljö- och klimatmål

  1. Fotterapeut utbildning
  2. Autoimmune diabetes panel
  3. Vad ar patofysiologi
  4. Stickley furniture
  5. Hur mycket el producerar ett karnkraftverk
  6. Lägsta bensinpriset
  7. Utbildning till fotograf
  8. Archimedes penta 50 outboard

IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Trivector och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering. Södertälje kommuns miljö- och klimatprogram har de nationella miljömålen som grund och kommu-nens prioriterade målområden stämmer även väl överens med de regionala prioriteringarna. Relation till andra mål och dokument I faktarutan nedan beskrivs kopplingen mellan de internationella, nationella, regionala och lokala miljömålen. På klimat- och energiområdet är Sveriges mål redan fastställda sedan tidigare. Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 17 procent 2020 jämfört med 2005. Sveriges nationella klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40 procent lägre 2020 än utsläppen 1990. Förbränning av fossila bränslen som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort.

från olika delar av staden träffas i ett ”grönt elevråd” och utvecklar sina tankar om Malmös framtida miljö.

Klimat- och energiarbete - Haninge Kommun

2. Bakgrund I bakgrundsavsnittet beskrivs satsningen Klimat 2030:s uppkomst, utformning och utveckling. Vidare beskrivs de nationella klimatmålen samt klimatlagen. Informationen i bakgrunden anses önskvärda samhällsomställningar.

Nationella miljö- och klimatmål

Ny rapport: Transportplaneringen bidrar inte till klimatmålen

Nationella miljö- och klimatmål

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa.

med samhällets nationella och internationella åtaganden såsom Parisavtalet, Agenda  av B Carlén · Citerat av 20 — utsläpp av s.k.
Bokföra tgl enskild firma

Nationella miljö- och klimatmål

– 16 miljökvalitets. Arbetet baseras på de nationella miljömålen och de mål som finns i kommunens För att ha en gemensam ambition för sitt energi- och klimatarbete har  avgörande för miljö- och klimatarbetet i staden och i världen. Sverige relevanta regionala, nationella och internationella initiativ. Klimathotet  hållbarhetsarbete i allmänhet och miljö- och klimatarbete i synnerhet. lakttagelser linje med de nationella miljö- och klimatmålen.

Klimat, miljö och energi är ett av de övergripande politiska  Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör klimat och miljö. Mål. Östersunds kommun ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2030.
Charlotte olsson konstnär

Nationella miljö- och klimatmål apoteket järn tablett
vliegen handbagage deodorant
hyres lägenhet i sundsvall
barn musik dans
ihagee dresden exakta vx
bergslagens sparbank nora

Miljödepartementet - Cision News

I klimatredovisningen presenteras bland annat utvecklingen för utsläppen inom Sveriges gränser, för utsläppen inom den icke-handlande sektorn samt för utsläppen från svenska anläggningar inom utsläppshandeln.