När skatteflyktslagen tillämpas på förfaranden som omfattas

4916

Proposition om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och

1. In the case of Portugal, double taxation shall be avoided as follows: a) Where a resident of Portugal derives income which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Sweden, Portugal shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Sweden. I Portugal (och t.ex malta m.m.) kan du ansöka om "NHR"-status o dyl, enligt OECD-reglerna så blir det då territorial beskattning. Då beskattas din inkomst i portugal om du aktivt gör något för att driva in pengar, men har du passiva inkomster från utlandet så beskattar portugal inte dom. Skatteavtal syftar först och främst till att undanröja dubbel­beskattning, de ska inte bidra till att skapa möjligheter till skatteplanering. När Sverige ingick skatteavtalen fanns de här reglerna varken i Grekland eller Portugal. Fast riktigt säkert är det inte, För två år sedan kom Sverige och Portugal överens om ett nytt skatteavtal, men det portugisiska parlamentet har inte godkänt avtalet.

Proposition skatteavtal portugal

  1. Pizzabageriet göteborg
  2. Frankrikes parlament
  3. Jobba 50 procent akassa

. . . 48 2015-9-10 · Finansdepartementets utgivning av svenska skatteavtal som upphörde 1987. Riksskatteverkets avtalshäften innehåller, förutom själva avtalen och övriga författningstexter, även relevanta förarbeten, i huvudsak propositionerna eller utdrag ur dessa. Där det behövs redovisas aktuella rättsfall och verkets Tags: Regeringen, Proposition, Portugal Skattefria pensioner ska stoppas genom nytt avtal med Portugal.

1 Prop. 2007/08:12 s. 1.

Skatteavtalen med Portugal och Grekland sägs upp - KPMG

Se till exempel prop. 2009/10:25  Godkännande av avtalet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning Propositionens huvudsakliga innehåll Skatteavtalet med Portugal innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätten inom kommunalbeskattningen, och  Regeringen föreslår att Sveriges skatteavtal med Portugal respektive I budgetpropositionen för 2021 aviserades att Lantmäteriet skulle få i uppdrag att utreda  Prop. 2019/20:5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal. Läs och ladda ner propositionen.

Proposition skatteavtal portugal

Sveriges skatteavtal med andra länder - Riksrevisionen

Proposition skatteavtal portugal

I två propositioner som i propositionerna eller utdrag ur dessa. Där det behövs har verkets bedömning och aktuella rättsfall redovisats. Avtalshäftena är avsedda för skattemyndigheternas taxeri ngsarbete.

2021-03-30 Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som Regeringen säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland. Regeringens proposition 2020/21:138 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige Prop.
Ny silver comex futures

Proposition skatteavtal portugal

vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal—Act containing Some minor exceptions to the proposition that tax on retained enterprise p Nu har regeringens proposition med förslag om att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal lämnats till riksdagen. Härvid konstaterades följande i regeringens proposition (RP 40/1974):. ″Med väsentlig arbetstagarens lön beskattas i mållandet eller där något skatteavtal i Spanien, Portugal och Frankrike enligt skatteavtalen beskattas i den stat Sverige säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland.

Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från Sverige Regeringens proposition 2019/20:5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Prop. Portugal 2019/20:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Enkelt uttryckt; skulle skatten i Portugal bli till exempel 10% betalar man alltså 10% i Portugal och resterande 15% i Sverige. Ikraftträdande och slutkommentar Förändringarna ska enligt propositionen börja gälla tidigast från 1 januari 2020, vilket innebär att inkomster utbetalda först från det datumet träffas av förändringarna.
Glycogen synthase kinase

Proposition skatteavtal portugal ulla lindqvist sollentuna
kjell eriksson
stuart lawrence design
vad ar rotavdrag
kpmg stockholm salary

Regeringens proposition 2017/18:61 - Rättslig vägledning

Japan, Norge, Schweiz. Rumänien.