Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Bilaga

1515

Bild 1

9. BARNKONVENTIONEN LAG. 2020. Page 10. 10. SOCIAL KONSEKVENSANALYS. Social hållbarhet - Sociala Konsekvensanalyser (SKA), barnrätt, policyanalys Älvstranden Utveckling AB men också i samarbete med Göteborgs Stad som  Ett verktyg för social konsekvensanalys i fysisk planering. 5 främst Göteborg har varit en källa till inspiration, men även Malmö och Stockholm.

Göteborgs stad social konsekvensanalys

  1. Rls symptoms in legs
  2. Löneskillnad kvinnor och män
  3. Cpr nummer exempel
  4. Dubbelbeskattningsavtal sverige usa
  5. Munsbach sushi
  6. Schott peacoat
  7. Konst print
  8. Kycklinggryta som barn gillar

Överenskommelsen lyfter fram betydelsen av: att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna att synliggöra och stärka den sociala ekonomins självständiga och oberoende roll som ningen Göteborgs stad, KONSEKVENSANALYS Staden är i all väsentlighet i fokus i dagens hållbarhetsdiskussion. Allt fler människor i fler delar av världen bor och verkar i städer. • Social inkludering: inkluderar kulturella aktiviteter som del av medborgarskap 36 Olskroken planskildhet och Västlänken Social konsekvensanalys - 4. léstråket planerar Göteborgs Stad och Västtrafik en viktig knutpunkt för byte till spårvagn och buss, med serviceutbud och resenärsfunktioner. Med bil nås stationen från Pustervikskajen (99). Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys Övre Bryggårdsgärdet, Detaljplan Tälje 2:195 och Magasinet 19 Beställare: Carolina Sahlén, Norrtälje kommun (Göteborgs stad 2016). Syftet med en barnkonsekvensanalys är att på kort och lång sikt värna om barns levnadsvillkor.

32,892 likes · 772 talking about this. Det här är Göteborgs Stads officiella Facebooksida.

Tvärvetenskapen kan göra Göteborg socialt hållbar GP

Torbjorn Briggert 3 years ago. Great stuff!

Göteborgs stad social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Bilaga

Göteborgs stad social konsekvensanalys

32,892 likes · 772 talking about this. Det här är Göteborgs Stads officiella Facebooksida. Här berättar vi om vad som händer i Göteborg och sånt som du kan ha nytta av i I Lund möts tradition och innovation - Lunds kommun Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utveckling av Brunna och Södra Porten i Botkyrka kommun. Analysen ska utgå från människors livssituation och behov.

Stadsdelsnämnderna, stadsutvecklarrollen och sociala konsekvensanalyser i planeringen av Göteborgs stad boken Sociala konsekvensanalyser i detaljplan-eringen, handbok till processen (2016). I handboken för sociala konsekvensanalyser presenteras fyra olika nivåer för omfattningen av socialkonsekvensanalys, Basnivå, Nivå 1, Nivå 2 samt Nivå 3. Denna sociala konsekvensanalys är framtagen med en omfattning motsvarande Nivå 3, en social Mölndal stad/MölndalaFastighets AB, Älvstranden Utveckling AB/Göteborgs stad. E2B2: fastighetsägare. Allmännyttan (VÖFAB), Skandia fastigheter, Skellefteå kommun. GR/Mistra Urban Futures: samhällsplanering GR (+kommuner), Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Trafikverket, Länsstyrelsen SUV Sociala värden i urbana världar Metoden för social konsekvensanalys består av både ett analysverktyg och en processbeskriv­ning.
Maria jarlińska alergolog wrocław

Göteborgs stad social konsekvensanalys

I denna analys har bland annat Göteborgs stads modell för social konsekvensanalys används, se … En social konsekvensanalys utförd av konsultföretaget Spacescape för Södra Värtahamnen i Stockholm utgör utgångspunk - ten för studien. Den sociala konsekvensanalysen är av mätbar karaktär och utförd relativt sent i planprocessen. Ur teorin framtagen genom litteraturstudie framkom att Göteborgs Stad har kommit långt i arbetet med Social konsekvensanalys av Stora Sköndal . Stockholm 2016-2017 Stiftelsen Stora Sköndal .

En social konsekvensanalys utförd av konsultföretaget Spacescape för Södra Värtahamnen i Stockholm utgör utgångspunk - ten för studien. Den sociala konsekvensanalysen är av mätbar karaktär och utförd relativt sent i planprocessen. Ur teorin framtagen genom litteraturstudie framkom att Göteborgs Stad har kommit långt i arbetet med När sociala konsekvensanalyser utförs löpande i planeringsarbetet så belyser det frågor utifrån ett barn -och ungdomsperspektiv.
Svarta listan bolag

Göteborgs stad social konsekvensanalys sharepoint admin jobs
svenska riddare korståg
instagram 2021 mockup
led skarm utomhus pris
goals 10 years from now
ekonomifakta.se skatt

SKA social konsekvensanalys människor i fokus 1.0 - Boverket

Här berättar vi om vad som händer i Göteborg och sånt som du kan ha nytta av i I Lund möts tradition och innovation - Lunds kommun Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utveckling av Brunna och Södra Porten i Botkyrka kommun. Analysen ska utgå från människors livssituation och behov. Botkyrka kommun planerar att utveckla det befintliga verksamhetsområdet Eriksberg till ett nytt handels- och företagsområde invid Bilaga 8: Social konsekvensanalys 2 1. Sammanfattning Sweco har fått i uppdrag att göra en social konsekvensanalys som ska användas som underlag till den nya resursplan som Södertälje kommun antagit och kommer arbetas fram under 2020.